logo                Vissersclub Vzw. " DE LAK" 
                                Wedstrijd reglement 2017

  1) De inschrijvingen zullen worden stopgezet 1u15 voor begin van de wedstrijd.
  2) Er wordt tevens aangeraden maar 15 kg. vis per net te bewaren met een maximum
      van 17kg wat er boven is word 17 kg (boven de 21 kg. is het 0 gr.).
      Het leefnet dient minstens 2,50 meter lang te zijn en voldoende verzwaard met lood,
      of dergelijke (verzwaren met stenen in het leefnet is verboden),en teven's
      Dient het net zo kort mogelijk tegen de boord kant te worden geplaats
  3)  De netten en schepnet dienen ontsmet te worden in de voorziene kuipen aan de rand van de vijver.

  4) Wedstrijden
      Er zal steeds gevist worden in 2 sectoren (uitgezonderd bij beslissing van bestuur).
      De maximum hengellengte is 10 m. en max. met lijnlengte 15 meter,
       Elastiek in topset is toegelaten.
       Men dient steeds de vis in het water te scheppen ( uitgezonderd voorn)
       Verplicht te vissen zonder weerhaak !!!!!!!!!!
   5)  men mag één topsetlengte naar links of rechts van visplaats vissen.( max 3 delen)
   6)  Men is verplicht de vis te onthaken in een grote emmer gevuld met water en 2 zout tabletten ( uitgezonderd karp deze in het schepnet of karpmat )
   7)  Men mag tevens geen vis naschepen welke men heeft gelost.
        de vis die gevangen wordt aan een andere lijn dient worden terug gezet.
   8) Bij het vangen van een steur zal men hier voor 2 kg krijgen.
       Men moet deze onmiddelijk terugzetten !!!!!!
       Bij het vangen van een katvis gelieve deze niet in het net te plaatsen.
       Eventueel in een emmer of op de kant men krijgt hier 100 gr voor.
        Gelieve de vis met respect te behandelen!!!!!!!!
                ( niet werpen,eerst met de kop in het net)
   9) Het voeder:
       Max 2 kg. voeder voor gelijk welke wedstrijd, met alle toevoegingen inbegrepen klaar om te voederen.
       Men mag tevens de eerste 5 min van de wedstrijd maar zwaar voeren.
       Men kan tijdens de ganse duur van de wedstrijd het voer gebruiken onder de
        vorm van kuppen of bij priezen dit mag met een andere stok

 10)  Bijvoederen:
       mag alleen met witte maden en casters, max. 2 lt/de visser,
       tarwe max.2,2 pinsdoos en kemp max 2,2 pins en 2,2 pins  mais de visser
,
       
zowel voor korte wedstrijd als voor marathons.
       Er mag alleen korrel v/d club worden bijgevoerd ( max 2,2 pinsdoos) !!!!!!!!!!!!!!
 11) Voor die met pellets of deeg vissen geldt de volgende beperking
        voor de expander pellets ( aanvaardbare hoeveelheid) botervlootje 250gr
        en de deeg geldt een beperking van max 2.2 pints
        en de pellets dienen minimuim 6 mm doorsnede te hebben
        en tevens mag het aas niet groter zijn zodat deze vlot door een opening
        van een flesje drank kan.
  12) !!!!!!!!!!!! gelieve de vis met respect te behandelen !!!!!!!!!!!!!
                      ( niet werpen, eerst met de kop in het net aub)
  13)   De karpers van meer dan 5 kg deze mogen max met 2 in het net.
          Denk aan u overgewicht !!!!!!!  En hou de brasem apart
   14)
Signalen: 1ste 10 min. voor de wedstrijd (controle), iedereen bij signaal achter de palen gaan.
                      2de  beginnen voederen  en vissen.
                      3de  pauze 
                      4de  tijdens 
marathons duo wissel van pauze, of einde wedstrijd.
         Iedere wedstrijdvisser is verplicht zijn eigen  leeggoed mee naar de kantine te brengen a.u.b ..
   15) Bij een signaal tijdens het vissen dienen de stokken onmiddelijk uit het water gehaald te worden.
         pauze bij marathon 45 min ; bij koppel 2 x 45 min
         men is verplicht te wisselen bij een duo
         men dient zijn plaats onmiddelijk te verlaten tijdens de pauze !!!!!!!
         de laatste 15 min van de pauze kan u terug naar u plaats
         de slagbomen zullen 15 min voor de wedstrijd gesloten worden
   16)  Iedeer bestuurslid heeft de machtiging om de overtreding te bestraffen met uitsluiting.
          De overtreding met uitsluiting als gevolg, zijn als volgt:
          Te langen lijnen, of handstok, muggenlarven, of tubifex, toevoegingen na controle in voer,
          bijvoederen met voeder of pasta's.
          Het gebruik van een voederpotje of andere toestanden, het gebruik van bindmiddelen bij azen voor bijvoederen.
          en een overtreding van hoofdstuk 10 tot 13 van het reglement.
   17)  bij het eindsignaal moet de vis binnen de 10 min uit het water zijn
           en er mag tevens niet worden gevist tot na de weging
           op het einde van de wedstrijd mag er geen overschot van aas in het
           water geworpen worpen . doe dit op de kant
   18)      Elke visser wordt verzocht op zijn plaats te zijn bij het wegen
          en het leefnet aanbieden voor weging .
   19)   De 1ste en laatste nummer van de wedstrijd, helpen bij weging.
           De dagprijzen dienen zelf ten laatste 2 u. na de wedstrijduitslag worden afgehaald,
            of wel door een aangeduid persoon met medeweten van bestuur.
             Bij onweer kan de wedstrijd worden stilgelegd of tijdelijk worden onderbroken.
            Bij aflasting zal bestuur beslissen of de vis wordt gewogen, of dat het geld wordt teruggegeven.
            Voor wie deelneemt aan clubkampionschap, moet men 6 van de 8 wedstrijden vissen,
            voor in aanmerking te komen voor de einduitslag  van clubkampionschap.
    20)  Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:
           Voor wat betreft letsels aan personen, schade, verlies of diefstal van goederen,
           veroorzaakt tijdens het verblijf aan de vijver.
           Dit geldt voor alle personen die zich op het grondgebied van de vijver bevinden,
            tijdens de wedstrijden of op andere dagen.


                            Het bestuur wenst u een prettig verblijf aan de vijver.

Update: 10-03-2015