logo           Vissersclub Vzw. " DE LAK"
Algemeen reglement 2014
 
Het terrein van de vijver is toegangkelijk voor iedereen.
Enkel houders van een visvergunning (jaarvergunning van de lak) mogen vissen.
Elke jaarvergunning is geldig vanaf 01/01/2014 tot en met 31/12/2014.
Het word aangeraden zonder weerhaak te vissen
Te vissen of de beplanting te betreden aan de kant van de fabriekstraat en de hoofdweg.
Visplaatsen te maken en schade aan te richten aan gebouwen, dijken en planten, enz.
Een leefnet te gebruiken of de gevangen vis in een emmer te bewaren of mee te nemen.
Vis mee naar huis te nemen (uitgezonderd gedode baars en snoekbaars).
Er mag geen enkele roofvis mee  worden meegenomen als deze boven de 2kg zijn.

Te vissen van op de sluizen, vanop een vlot, vanuit een boot of wadend in het water.
Te vissen met meer dan 2 hengels of met meer dan een onderlijn.
Te vissen met gekleurde maden.
En zeker geen afval achter laten.
Honden te baden, te zwemmen, te schaatsen, en te varen met bootjes met afstandbediening.
Te vissen bij duisternis, men dient op te ruimen bij invallen van duisternis.
Auto's te plaatsen op het gras gedeelte.(Tussen water en palen)

De dagen dat er wedstrijden worden gevist is de vijver voorbehouden voor de wedstrijd.
Men kan dan nog vissen buiten het wedstrijdgedeelte.
Men is verplicht de vissen te onthaken in een onthakingsemmer min 40 cm (gevuld met water).
En de gevangen vis moet onmiddelijk voorzichtig worden terug gezet met schepnet.
Voor de karpervissers is het verplicht een natte onthakingsmat te gebruiken.
De opzichter en bestuursleden hebben ten alle tijden het recht van controle uit te oefenen.
Onder bepaalde omstandigheden kan het vissen tijdelijk worden verboden.
Hou het rustig rond de vijver en beperkt u snelheid max. 30km/uur.
Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft letsels aan personen,
schade aan eigendommen, goederen, alsmede verlies, diefstal of dergelijke veroorzaakt
tijdens het verblijf aan de vijver.
Zowel politie als rijkswacht, bosinspectie en de wachters van Nystar hebben
ten alle tijden het recht de vijver te betreden.
Bij overtreding van het regelment kunnen er uitsluitingen tot gevolg hebben,
en mogelijk een vervolging van de "wet op de private waters".
De opzichters en bestuursleden kunnen op elk moment de vergunning intrekken bij overtredingen,
waarna het bestuur
zal beslissen welke maatregel zal genomen worden.
Het bestuur behoudt zich het recht voor ten alle tijde wijzigingen aan te brengen aan dit regelment
indien dit nodig word geacht.
Vissers blijf sportief en eerbiedig dit regelment, en verniel geen vis.

Voozitter: Belmans patric , wolstraat 11, 2490 Balen,  0473/660533.
Ondervoorzitter: Vermeerd benny , hees 120 , Lommel.
Secretaris; De Bie willy , waterstraat 54 , 2490 Balen   0497/703056.
Penningmeester, Jonkers michael , congostraat 5, 2490 Balen  0484/463296.
Commissarissen; Broeckx ludo , molenstraat 61 , 2490 Balen.
                      Meyers patrick , berg 83 , 2490 Balen.
Het bestuur.

Update: 10-02-2014