logo            Informatie van vzw "DE LAK"

Naam:   Vissersclub vzw "DE LAK"                                                                                                                      
Ligging :  Fabriekstraat z/n
              2490 Balen - Wezel
              Prov.Antwerpen - Belgie                                                                              visje          

Contactadres: Vzw DE LAK
                                            
Email: info@delakbalenwezel.be
Website:  http:///www.delakbalenwezel.be 

Prijzen van vergunningen in 2013.
Er mag alle dagen gevist worden, behalve in januari tot half februari en bij ijsligging, en in het wedstrijdgedeelte tijdens of voor de wedstrijden (zie kalender).
Dagvergunningen = Deze zijn vanaf 2006 afgeschaft, men mag alleen met een jaarvergunning vissen
Jaarvergunningen 2013:    Junioren van 13j. tot en met 16j. = 15,00 euro
                                       Senioren van 17j. tot en met 65j. = 30,00 euro
                                       Dames vanaf 17j. = 15,00 euro
                                       Veteranen vanaf 65j. = 20,00 euro , mindervalide kaart 20 euro.
                            Jeugd jonger dan 12 jaar mogen gratis vissen als ze vergezelt zijn van jaarvergunninghouder van het zelfde gezin,
                            en in de onmiddellijke omgeving blijven van de vergunninghouder, met 1 lijnen handstok vissen.
De vijver is volledig rondom bereikbaar met de auto, alleen zijn er bepaalde stukken waar niet gevist mag worden vermits ze grenzen aan openbare wegen, de auto staat maar een 3-tal meter van de visplaats.
Iedereen is welkom aan de vijver als men zich een beetje aan de regels wil houden en respect heeft voor de biotoop en geen afval achterlaat.
Voor een visdag dient men gewoon aan de vijver plaats te nemen en mag men beginnen te vissen, de viswachters zullen in de loop van de dag langs komen voor de verkoop van een vergunning.
De reglementen, prijzen van vergunningen en kalender hangen aan de ingangen van de vijver en aan de kantine in de uithangborden. De vijver is open van 7.00u 's morgens tot 21.00u ' avonds, en tijdens wedstrijddagen kan men alleen buiten het wedstrijd gedeelte vissen dat afgesloten is door slagbomen, er mag met geen enkel vervoermiddel gereden worden in het wedstrijdgedeelte tijdens de wedstrijden.
Er kan steeds informatie gevraagd worden aan het bestuur of de viswachters, of aan de vissers die al aanwezig zijn.
De gevangen vissen dienen altijd onthaakt te worden in een emmer met voldoende water en met schepnet terug in de vijver gezet te worden, probeer zo weinig mogelijk de vissen met de handen aan te raken zodat de slijmlaag niet beschadigd wordt en de vissen onderhevig worden aan parasieten.
Aan de karpvissers wordt gevraagd de vissen te onthaken op een onthakingsmat die voldoende nat is gemaakt, en de vissen niet te lang op het droge te laten om foto's te maken.
Alle vissers mogen geen vis in leefnetten plaatsen, alleen tijdens de wedstrijden is er een uitzondering hierop, ook mag er alleen roofvis meegenomen worden als men ze onmiddellijk dood.
Behalve snoek, deze diend onmiddelijk terug gezet te worden, en snoekbaars kleiner dan + 1 kilogram (ongeveer kleiner dan 50 cm.) Er mag niet op snoek en snoekbaars gevist worden van 1 maart tot 30 april.

Verder is er een snelheidsbeperking van 30 km/u voor alle voertuigen, wel dient men in het zeer warme seizoen iets rustiger te rijden zodat er niet te veel stof opwaait, en de omringende huizen er geen last van krijgen.

Veel visgenot en hou het rustig en netjes, bij vragen kan men ten alle tijde terecht bij het bestuur.