logo                Vissersclub Vzw. "DE LAK" 

Historiek.

De vissersclub bestaat ongeveer een 30 tal jaren, en is op gericht door de werknemers van Vielle Montange nu gewijzigd naar Umicore.
De vijver is ontstaan omdat de fabriek zand nodig had om bekkens te maken en af te dekken.
In de begin jaren mochten alleen werknemers van de fabriek er vissen, maar na de jaren verstreken was het aantal vissers zo klein dat er publiek werd toegelaten om toch een beetje meer in kas te krijgen zodat de vijver beter uitgebouwd kon worden.
Zo is er stilaan begonnen aan een lokaal voor de inschrijvingen en drankbedeling, vermits er nu verschillende wedstrijden worden gegeven is de club tot één van grootste in de nabije omtrek geworden, en waar er niet ver met getuig gezeuld diend te worden.
Ook de boordkanten en de wegverharding rond de vijver is in de loop van de jaren verwezenlijkt met de inzet van het bestuur en clubleden die altijd op vrijwillige basis in al die jaren klaar stonden.
In 2000 is het volledige bestuur toen gestopt, er waren leden bij die al 22 jaar in de club waren, en is er een nieuw bestuur ontstaan van een 7-tal clubleden die de zaak over genomen hebben. In 2005 zijn er nog maar 4 clubleden van deze groep over. Die er zich belangeloos in voortzetten, om zo alles zo goed als mogelijk draaiend proberen te houden.
Daarom is de club nog steeds opzoek binnen hun leden aantal naar personen die mee in het bestuur willen komen zodat alles beter en vlotter zal verlopen.Elk lid dat een jaar aktief lid is geweest kan bij het bestuur komen, en daar een taak vervullen die nog open is. Voor een bestuursfunctie dient men minstens 3 jaar aktief lid en en regelmatig aan de wedstrijden, vergaderingen en werkdagen deelnemen. Het bestuur is volop bezig met de aanvragen om de vijver uit te diepen in de wedstrijdgedeeltes, maar vermits dit een hele karwei is zal dit pas na enkele jaren een feit of droom zijn. De club bestaat uit een 300 tal leden waar er een 60 tal regelmatig aan de wedstrijden mee vissen. Het visbestand bestaat vooral uit brasems, karpers en voorns, ook kan er snoek, snoekbaars en baars gevangen worden. De vijver heeft een gemiddelde diepte van + 1 meter maar in sommige vis gedeeltes is er reeds een diepte van 1.50 meter. Men kan volledig rond de vijver met de auto rond rijden als de vijver open is,
De sluitingstijd is er voor om enkele werkzaamheden uit te voeren en alles in orde te brengen voor het volgende seizoen. 
Iedereen is van harte welkom op de visvijver, als men de reglementen maar respecteerd. 

Update op 23-12-2009