logo                  Ledenbrief seizoen 2010.
   Beste clubleden,

De opening van het nieuwe visseizoen 2010 loopt vanaf 01-01-2010 tot 31-12-2010.
Vanaf deze datum zal de nieuwe jaar visvergunning verkocht worden.
Senioren betalen € 30,00, junioren vanaf men 12 jaar wordt tot en met 18 jaar = € 15,00,
-12 jarigen die alleen wensen te vissen betalen ook € 15,00, dames (vanaf 12 jaar) € 15,00, en veteranen vanaf 65 jaar € 20,00.
Kinderen -12 jarigen van zefde gezin kunnen gratis vissen als ze vergezeld zijn (senior,dame of veteraan, +18 jaar) en in bezit van een jaar vergunning van dat jaar.
Zij dienen wel in de omtrek (50 m) te blijven van de volwassenen, max 1 kind met 1 handlijn.

Opgelet:
   De algemene ledenvergadering zal doorgaan op zaterdag 12-12-2009 om 14u00 in de clubkantine.

   De volgende punten staan op de agenda:

1- Verkiezing van bestuursleden en eventuele bijkomende bestuursleden.
    Personen die geïnteresseerd zijn kunnen zich inschrijven, telefonisch, e-mail of persoonlijk bij bestuur 2009.
    Ook kan men op de algemene vergadering hun kandidatuur stellen.
    Telefoon voorzitter: 014/82 03 22 of gsm: 0473/66 05 33.
2- Bekend maken wie meedoet aan het clubkampioenschap 2010, inschrijven op voorhand verplicht
3- Na goedkeuring van de algemene vergadering, voorstelling van nieuwe bestuur.
4- Overzicht van gedane en nog geplante werken. (Twee werkdagen in 2010, ieder lid is welkom)
5- Bespreking van kastoestand 2009 (na controle van aangestelden) en de viszetting voor 2010.
6- Voorstelling van de kalender 2010.
7- Pauze + 15 minuten, er wordt een vergunning verloot onder de aanwezige clubleden.
   Vanaf 40 aanwezige clubleden ( 2009 + 2010 ) zullen er 2 gratis jaarvergunningen worden verloot.
8- Voorstelling van de reglementen 2010, wijzigingen.
9- Woordje uitleg over de Geitenberg en het Interclub vissen aldaar.
10- Rondvraag naar voorstellen naar het volgend seizoen toe, en afsluiten van de vergadering.
     De vragen dienen voor de algemene vergadering schriftelijk bij de voorzitter afgeven te zijn, om over te
      kunnen stemmen en voor te leggen aan deze vergadering.

                                                  Karpvissers:                                                               
      Er zal een informatie namiddag doorgaan in de kantine van " DE Lak "op 9 januari 2010 om 14u.  
               Er zullen die namiddag de vergunningen worden verdeeld voor het vissiezoen 2010.                  

Er zijn reeds 2 werkdagen geplant om uit te voeren, 27 februari en 6 maart 2010.
Degenen die een handje willen toesteken, graag het bestuur op voorhand verwittigen,
zodat dat er tijdens de middagpauze voor eten gezorgd kan worden.

Iedereen een goed: visseizoen, en vergadering toegewenst van het huidig bestuur.