logo                  Ledenbrief seizoen 2009.
   Beste clubleden,

De opening van het nieuwe visseizoen 2009 loopt vanaf 01-01-2009 tot 31-12-2009.
Vanaf deze datum zal de nieuwe jaar visvergunning verkocht worden.
Senioren betalen € 25,00, junioren vanaf 13 jaar tot en met € 13,00, dames € 13,00
en veteranen vanaf 65 jaar € 18,00.
Kinderen -13 jarigen van zefde gezin kunnen gratis vissen als ze vergezeld zijn van een senior
(dame of veteraan) en in bezit van een jaar vergunning van dat jaar.
Zij dienen wel in de omtrek te blijven van de volwassenen.
Opgelet: De algemene ledenvergadering zal doorgaan op zaterdag 13-12-2008 om 14u00 in de clubkantine.

De volgende punten staan op de agenda:

1- Verkiezing van bestuursleden en eventuele bijkomende bestuursleden.
    Personen die geïnteresseerd zijn kunnen zich inschrijven, telefonisch, e-mail of persoonlijk bij bestuur 2008.
    Ook kan men zich op de algemene vergadering uw kandidatuur stellen.
    Telefoon voorzitter: 014/820322 of gsm: 0473/660533.
2- Het ontslag van ondervoorzitter ( Broeckx Ludo ) er diende een nieuwe verkozen te worden.
    Volgens de statuten diende men minstens met 4 bestuursleden te zijn in het dagelijks bestuur.
    Het ontslag van 1 van de penningmeester ( Boons Danny ).
3- Na goedkeuring van de algemene vergadering, voorstellen van nieuwe bestuur.
4- Overzicht van gedane en nog geplante werken.
5- Bespreking van kastoestand 2008 en de viszetting voor 2009.
6- Voorstelling van de kalender 2009.
7- Pauze + 15 minuten, er wordt een vergunning verloot onder de aanwezige clubleden vorig seizoen.
    Bij 40 aanwezige clubleden ( van vorig jaar ) zullen er 2 jaar vergunningen worden verloot.
8- Voorstelling van de reglementen 2009, wijzigingen.
9- Woordje uitleg over de Geitenberg en het Interclub vissen aldaar.
10- Rondvraag naar voorstellen naar het volgend seizoen toe, en afsluiten van de vergadering.

De jaarlijkse barbecue zal doorgaan op 29 augustus, na de wedstrijd jeugd en dames, om 18u00.
Er zijn reeds 2 werkdagen geplant om uit te voeren, 28 februari en 7 maart.
Degenen die een handje willen toesteken, graag het bestuur op voorhand verwittigen,
zodat dat er tijdens de middagpauze voor eten gezorgd kan worden.

Iedereen een goed: visseizoen, en vergadering toegewenst van het huidig bestuur.